ภาษา SQL

SQL คืออะไร

SQL ย่อมาจาก structured query language คือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตราฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด (open system) หมายถึงเราสามารถใช้คำสั่ง sql กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และ คำสั่งงานเดียวกันเมื่อสั่งงานผ่าน  ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน ทำให้เราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว SQL ยังเป็นชื่อโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการทำงานสูง สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้โดยใช้คำสั่งเพียงไม่กี่คำสั่ง โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเป็นภาษาหนึ่ง ซึ่งแบ่งการทำงานได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. Select query ใช้สำหรับดึงข้อมูลที่ต้องการ
2. Update query ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูล
3. Insert query ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูล
4. Delete query ใช้สำหรับลบข้อมูลออกไป

ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ที่สนับสนุนการใช้คำสั่ง SQL เช่น  Oracle, DB2, MS-SQL, MS-Access นอกจากนี้ภาษา SQL ถูกนำมาใช้เขียนร่วมกับโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น ภาษา c/C++, VisualBasic และ Java

ประโยชน์ของภาษา SQL
1. สร้างฐานข้อมูลและ ตาราง
2. สนับสนุนการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่ม การปรับปรุง และการลบข้อมูล
3. สนับสนุนการเรียกใช้หรือ ค้นหาข้อมูล

ประเภทของคำสั่งภาษา SQL
1. ภาษานิยามข้อมูล(Data Definition Language : DDL) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล กำหนดโครงสร้างข้อมูลว่ามี  Attribute ใด
ชนิดของข้อมูล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตาราง และการสร้างดัชนี คำสั่ง : CREATE,DROP,ALTER
2. ภาษาจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language :DML) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้ เพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง    คำสั่ง : SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE
3. ภาษาควบคุมข้อมูล (Data Control Language : DCL) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสิทธิการอนุญาติ หรือ ยกเลิก การเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล คำสั่ง : GRANT,REVOKE

ภาษา PHP

ภาษา PHP

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนภาษา PHP ในพื้นฐาน เช่น โครงสร้างของภาษา ตัวแปร ตัวดำเนินการ คำสั่งควบคุม อาเรย์ ฟังก์ชัน และการเขียนโปรแกรมภาษา PHP แบบออบเจ็ค คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างคลาสและออบเจ็ค สำหรับการสอนในบทเรียนนี้จะเป็นแบบ Console และไม่ได้ครอบคลุมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ ต่อไปมาทำความรู้จักกับภาษา PHP ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการเขียนโปรแกรม

PHP คือภาษาสำหรับทำงานด้านฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ (server-side scripting) ถูกออกแบบมาสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ แต่มันก็ยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปได้ PHP ถูกสร้างโดย Rasmus Lerdorf ในปี 1994 โดยที่ PHP ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาโดยทีมพัฒนาของภาษา PHP ซึ่งคำว่า PHP นั้นย่อมาจาก Personal Home Page ซึ่งในปัจจุบันนั้นหมายถึง PHP: Hypertext Preprocessor

โค้ดของภาษา PHP นั้นสามารถฝังกับโค้ดของ HTML ได้ ซึ่งมันสามารถนำไปร่วมใช้ร่วมกับระบบเว็บเท็มแพลตที่หลากหลาย ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) หรือเว็บเฟรมเวิร์ค การทำงานของภาษา PHP นั้นเป็นแบบ Interpreter ที่ถูกพัฒนาเป็นแบบโมดูลในเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ Common Gateway Interface (CGI) โดยเซิร์ฟเวอร์จะทำการรวมโค้ดที่ผ่านการแปลผล และประมวลผลเป็นหน้าเว็บเพจ และยังสามารถทำงานได้บน Command-line interface (CLI) และนอกจากนี้ภาษา PHP ยังถูกนำไปพัฒนาแอพพลิเคชันทางด้านกราฟฟิก

Interpreter มาตรฐานของภาษา PHP นั้นได้รับการสนับสนุน Send Engine ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์ฟรีที่ให้ใช้ภายใต้ PHP License ภาษา PHP ได้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ในทุกๆ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และมันฟรี

Rasmus Lerdorf ผู้สร้างภาษา PHP

การพัฒนาของภาษา PHP นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี 1995 เมื่อ Rasmus Lerdorf ได้เขียนโปรแกรม Common Gateway Interface (CGI) ในภาษา C หลายโปรแกรม ซึ่งเขาใช้มันสำหรับดูแลหน้าเว็บเพจของเขา เขาตั้งใจให้มันทำงานกับเว็บฟอร์ม และติดต่อกับฐานข้อมูล และเรียกการพัฒนานี้ว่า “Personal Home Page/Forms Interpreter” หรือ PHP/FI ซึ่ง PHP/FI สามารถช่วยสร้างหน้าไดนามิกส์เว็บแอพพลิเคชันอย่างง่าย เพื่อเพิ่มความสามารถในการรายงานปัญหาเพื่อปรับปรุ่งโค้ด Lerdorf ได้ประเภทเผยแพร่ PHP ครั้งแรกเป็น “Personal Home Page Tools (PHP Tools) version 1.0” ใน June 8, 1995 โดยการเผยแพร่ในครั้งนี้มีฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานที่มีในภาษา PHP จนถึงปี 2013 ที่ประกอบไปด้วย Perl-like variables การควบคุมฟอร์ม และความสามารถในการผังใน HTML

Rasmus Lerdorf นั้นไม่ได้ตั้งใจให้ PHP มาเป็นภาษาเขียนโปรแกรมใหม่ แต่มันเติบโตและเผยแพร่อย่างรวดเร็ว เขาได้กล่าวว่า “ฉันไม่รู้จะหยุดมันยังไง มันสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะเขียนภาษาใหม่ ฉันไม่รู้วิธีเขียนภาษาหนุ่งขึ้นมาใหม่จริงๆ ในตอนนี้ฉันเพียงแค่ทำมันต่อไปให้ดีที่สุด” กลุ่มนักพัฒนาเริ่มต้นในการพัฒนาฟอร์ม หลังจากทดสอบจากนั้น 1 เดือน เวอร์ชันเบต้า PHP/FI 2 ได้เผยแพร่ใน November 1997 ซึ่งในปัจจุบันภาษา PHP นั้นเป็นเวอร์ชัน 7.0 ซึ่งถูกเผยแพร่ใน December 2, 2016

หลังจากที่คุณได้เรียนจบบทเรียนนี้แล้ว คุณจะเข้าใจภาษา PHP ในพื้นฐานซึ่งมันเพียงพอในการนำไปต่อยอดเพื่อที่จะพัฒนาเว็บแอบพลิเคชันต่อไป ในการพัฒนาเว็บนั้นคุณจะต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษา HTML CSS JavaScript หรือ Database

ภาษา Java Script

Java script 

     JavaScript เป็นภาษาสคริปต์อีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาเขียน เพื่อเสริมคุณค่าให้งานการสร้างเว็บเพจให้มีคุณค่า และมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเว็บเพจเพื่อการทำ E-Commerce, Web database หรือ E-Learning ซึ่งงานเหล่านี้ถ้าใช้เพียงภาษาสคริปต์ PHP, ASP, JSP หรืออื่น ๆ จะเห็นว่าทำงานยังไม่สมบูรณ์ได้ดังใจ ผู้เขียนโปรแกรมมือใหม่ทั้งหลาย เมื่อเห็นการเขียนโปรแกรมของผู้อื่นตามเว็บต่าง ๆ รู้สึกว่างานของเขาที่ออกมาดีนั้น เขาเขียนกันอย่างไร เว็บนี้มีคำตอบให้ท่าน

 

Java Script ทำงานอย่างไร

    ถ้าพิจารณาการเขียนโปรแกรมบนเว็บทั้งหลายจะเห็นว่ามีการแปลภาษาอยู่  ลักษณะได้แก่ การแปลจาก Server Side ได้แก่ PHP, ASP, JSP กับการแปลจากเครื่อง Client หรือ Client-Side อันได้แก่ HTML, Java Script   

การเขียนโปรแกรม

    การเขียนคำสั่งของ Java script  ต้องเขียนร่วมกับภาษา HTML โดยแทรกอยู่ภายในระหว่างคำสั่ง  <Head>  กับ </Head>  หรือจะเขียนหลังจาก <Body> ก็ได้  การเขียนคำสั่งตัวอักขระพิมพ์เล็กและตัวอักขระพิมพ์ใหญ่ถือว่ามีความแตกต่างกัน (Case sensitive)

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Your Title   </TITLE>

   ——

   ——

</HEAD>

</HTML>

 

คำสั่งการเขียนสคริปต์ของ Java Script  เริ่มต้นด้วย

<script language=”JavaScript”>

   ——–

   ——–

และลงท้ายด้วย

</script>

มาดูตัวอย่างแรกของการเขียน Java Script

<html>

<head>

<title>This is a JavaScript example</title>

<script language=”JavaScript”>

<!–

document.write(“Hello World!”);

//–>

</script>

</head>

<body> สวัสดี ! </body>

</html>

 

ภาพที่ 1 ผลการทำงานของโปรแกรม

Tips

เมื่อพิจารณาจาก คำสั่ง

<!–

document.write(“Hello World!”);

//–>

    เครื่องหมาย  <!–  และ //–>  ถ้าในคำสั่งของ Tag HTML เป็น Comment แต่ใน Java Script เพื่อรองรับ browser รุ่นเก่าที่ไม่รองรับ Java Script ซึ่งถ้าเราเขียนคำสั่งโดยไม่มีเครื่องหมาย  <!–   ก็ได้  แต่จะมี Dialog Box ที่จะเตือนขึ้นมาถ้าหาก Browser รุ่นที่ไม่รองรับคำสั่งนั้น ๆ นักเขียนมืออาชีพจะนิยมใช้และผมขอแนะนำให้ใช้ครับ

คำสั่งเขียนข้อความบนจอภาพ

    ในการเขียนข้อความให้แสดงที่จอภาพ  มีการเขียนได้สองคำสั่ง คือ  write(“ข้อความ) และคำสั่ง writeln(“ข้อความ”)  ดูตัวอย่างจากคำสั่งต่อไปนี้ 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Welcome </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<SCRIPT LANGUAGE=”JAVASCRIPT”>

<!–

document.write(“ยินดีต้อนรับสู่  Java Script Tutorial!”);

// –>

</SCRIPT>

</BODY>

</HTML>

    ความแตกต่างระหว่าง write() และ writeln() นั้นคือ  write เป็นการเขียนที่จอภาพ  ส่วน writeln เป็นการเขียนที่จอภาพและขึ้นบรรทัดใหม่

Document object

    Document เป็นหนึ่งใน object พื้นฐานที่ใช้กันมากของ Java Script  จากคำสั่ง

document.write(“ยินดีต้อนรับสู่  Java Script Tutorial!”);

document เป็น Object ส่วน write เป็น Method  ของ Object document เราต้องจะใช้เครื่องหมาย คั่นระหว่าง Object กับ Method    นอกจากนี้ยังมี Method อื่น ๆ อีกมาก ได้แก่

·       Method lastModified  ดูตัวอย่างต่อไปนี้ 

<script language=”JavaScript”>

document.write(“สวัสดี  ยินดีต้อนรับ Java Script Tutorial ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ :” + document.lastModified);

</script>

    การใช้ Method lastModified เพื่อแสดงให้ผู้ชมเว็บทราบว่า เว็บของเรานั้นปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อใด เราจะต้องใช้เครื่องหมาย ในการเชื่อม object ทั้งสอง

ภาพที่ 2  ผลการทำงานของโปรแกรม

ภาษา XML

XML คืออะไร ? : เริ่มกันที่ว่า XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล ถ้าเปรียบเทียบกับภาษา HTML จะแตกต่างกันที่ HTML ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงผลอย่างเดียวเท่านั้น เช่นให้แสดงผลตัวเล็ก ตัวหนา ตัวเอียง เหมือนที่คุณเคยเห็นในเวบเพจทั้วไป แต่ภาษา XML นั้นถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูล โดยทั้งข้อมูลและโครงสร้างของข้อมูลนั้นๆไว้ด้วยกัน ส่วนการแสดงผลก็จะใช้ภาษาเฉพาะซึ่งก็คือ XSL (Extensible Stylesheet Language)

โครงสร้างของภาษา XML เป็นอย่างไร ?

ภาษา XML มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยแท็ก(Tag)เปิด และแท็กปิด เช่นเดียวกับภาษา HTML แต่ภาษา XML คุณสามารถสร้างแท็กรวมทั้งกำหนดโครงสร้างของข้อมูลได้เอง ซึ่งความสามารถตรงนี้ตัวภาษา HTML ทำไม่ได้เพราะภาษา HTML ถูกกำหนดแท็กตายตัวโดย W3C

โลกของเทคโนโลยีมีแพลตฟอร์มมากมาย หลากหลายภาษา แต่ละภาษาก็จะคุยกันด้วยสำนวนของมันเอง ในงานที่ต้องใช้แพลตฟอร์มหลากหลาย จะมีปัญหาก็คือมันจะทำงานร่วมกันอย่างไร? จะส่งข้อมูลอย่างไร ? เช่นถ้าจะเขียน ASP.net ให้คุยกับ JSP(Java) หรือภาษาอื่น ๆ ต้องทำอย่างไร ? XML จึงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ มันจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเก็บข้อมูล โดยที่ ASP.net , JSP(Java) หรือภาษาอื่นๆ ต้องสามารถเข้าใจภาษา XML เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
ขอยกตัวอย่างให้เห็นชัด ๆ ASP.net ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ JSP เราก็เขียน ASP.net ให้สร้างไฟล์ XML พร้อมทั้งใส่โครงสร้างและข้อมูลตามที่เราต้องการ จากนั้นเราก็เขียน JSP ให้มาอ่านไฟล์ XML นั้นๆแค่นี้ ASP.net ก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ JSP ได้แล้ว

ภาษา XHTML

XHTML ย่อมาจากคำว่า Extensible Hyper Text Markup Language คือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Markup Language ที่รวมเอาภาษา HTML และภาษา XML เข้าไว้ด้วยกัน และได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของ HTML ประโยชน์ของมันคือการสร้างเว็บไซต์เพื่อการส่งข้อมูลทั่วๆ ไป และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างแท็ก (Tag) ใหม่ๆ ได้อีกด้วย โดยที่เรากำหนดได้ด้วยว่าจะให้แท็กเหล่านั้นแสดงผลอย่างไร ทั้งยังรองรับภาษาอื่นๆ ที่ใช้ XML เป็นฐาน เช่น SVG, MathML, chemML, SMIL และในภาษา XHTML คำสั่งต่างๆ นั้นก็ยังเหมือนกับ HTML แต่จะมีความเข้มงวดในเรื่องโครงสร้างทางภาษามากกว่า และมีการตัด Tag และ Attribute ที่ล้าสมัยออกไป

เนื่องมาจากข้อเสียของ HTML ที่เมื่อแสดงผลผ่านบราวเซอร์ที่ต่างกัน เช่น Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera, Chrome และอื่นๆ ก็จะได้ผลที่แตกต่างกัน ที่เราเสียแรงออกแบบเว็บไซต์มาอย่างดี อาจดูสวยงามถูกต้องใน Firefox แต่อาจจะมีอาการผิดเพี้ยนไปเมื่อเปิดดูด้วย Chrome ดังนั้น จึงได้มีการนำภาษา XHTML มาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดย XHTML เป็นผลจากการนำภาษา HTML 4.0 มาปรับปรุงใหม่ให้สามารถใช้กับแอพพลิเคชันต่างๆ ให้ได้มากขึ้น เป็นการเปลี่ยนกรอบของ HTML ให้เป็น XML สมาคมเวิล์ดไวด์เว็บ (World Wide Web Consortium หรือ W3C) จึงประกาศรับรองคุณสมบัติ XHTML เพื่อช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงบนเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไป แต่สามารถขยายการใช้งานออกไปได้กว้างขึ้น โดยเฉพาะบนอุปกรณ์ไร้สายได้ด้วย ดังนั้น ต่อไปไม่ว่าจะแสดงเว็บเพจของเราในบราวเซอร์ค่ายใด ก็สามารถแสดงผลได้เหมือนกันอย่างถูกต้อง

browsers

สรุปก็คือภาษา XHTML เป็นภาษาที่ถูกกำหนดโดย W3C ให้เป็นภาษามาตรฐานใหม่ที่จะใช้ในการสร้างเว็บไซต์ต่อไปในอนาคต เว็บบราวเซอร์ของทุกค่ายจะสามารถรองรับการใช้งานภาษา XHTML ได้ และในอนาคตปัญหาการแสดงผลที่ไม่เหมือนกันในเว็บบราวเซอร์ที่ต่างกันก็จะหมดไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดี และสำคัญสำหรับนักพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ ที่จะเริ่มเรียนรู้ และสร้างเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน

ภาษา CSS

CSS คืออะไร?

CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets   เป็นภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ และถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C (World Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML    ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ตัวอักษร เส้นขอบ พื้นหลัง ระยะห่าง ฯลฯ อย่างที่เราต้องการ ด้วยการกำหนดคุณสมบัติให้กับ Element ต่างๆ ของ HTML เช่น <body>, <p>, <h1> เป็นต้น

ประโยชน์ของ CSS

1. การใช้ CSS ในการจัดรูปแบบการแสดงผล จะช่วยลดการใช้ภาษา HTML ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ ทำให้ code ภายในเอกสาร HTML เหลือเพียงส่วนเนื้อหา ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น การแก้ไขเอกสารทำได้ง่ายและรวดเร็ว

2. เมื่อ code ภายในเอกสาร HTML ลดลง ทำให้ขนาดไฟล์เล็กลง จึงดาวน์โหลดได้เร็ว

3. สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลจากคำสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ให้มีผลกับเอกสาร HTML ทั้งหน้า หรือทุกหน้าได้ ทำให้เวลาแก้ไขหรือปรับปรุงทำได้ง่าย ไม่ต้องไล่ตามแก้ที่ HTML tag ต่างๆ ทั่วทั้งเอกสาร

4. สามารถควบคุมการแสดงผลให้เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน ได้ในหลาย Web Browser

5. สามารถกำหนดการแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะกับสื่อชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลบนหน้าจอ, บนกระดาษเมื่อสั่งพิมพ์, บนมือถือ หรือบน PDA โดยที่เป็นเนื้อหาเดียวกัน

6. ทำให้เป็นเว็บไซต์ที่มีมาตรฐาน ปัจจุบันการใช้ attribute ของ HTML ตกแต่งเอกสารเว็บเพจ นั้นล้าสมัยแล้ว W3C แนะนำให้เราใช้ CSS แทน ดังนั้นหากเราใช้ CSS กับเอกสาร HTML ของเรา ก็จะทำให้เข้ากับเว็บเบราเซอร์ในอนาคตได้ดี

ตัวอย่างกรณีที่จัดรูปแบบการแสดงผลด้วยภาษา HTML

<html>
<body>

<h1><font color=”red” face=”Arial”>วิธีดูแลรักษาสุขภาพ</font></h1>
<p><font color=”black” face=”Arial”><b>รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ</b></font></p>

<h1><font color=”red” face=”Arial”>วิธีกินผลไม้ที่ถูกต้อง</font></h1>
<p><font color=”black” face=”Arial”><b>ให้กินผลไม้แค่ทีละอย่าง เช่นจะกินมะม่วงก็มะม่วงอย่างเดียวทั้งมื้อ เพื่อให้ร่างกายจัดเตรียมการย่อยได้ง่าย ไม่สับสน นอกจากนี้ยังไม่ควรกินผลไม้ทันทีหลังอาหาร
ถ้าทานมื้อหลักแล้วควรรออย่างน้อย 20 นาที</b></font></p>

</body>
</html>

ตัวอย่างเมื่อเปลี่ยนมาใช้คำสั่ง style sheet จัดรูปแบบการแสดงผลแทนการใช้ code ภาษา HTML ทำให้ code ภายในเอกสารอ่านเข้าใจง่าย และแก้ไขได้ง่ายขึ้น ^^

<html>
<head>
<style type=”text/css”>
h1{color:red; font-family:Arial; }
p{color:black; font-family:Arial; font-weight:bold }
</style>
</head>
<body>

<h1>วิธีดูแลรักษาสุขภาพ</h1>
<p>รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ</p>

<h1>วิธีกินผลไม้ที่ถูกต้อง</h1>
<p>ให้กินผลไม้แค่ทีละอย่าง เช่นจะกินมะม่วงก็มะม่วงอย่างเดียวทั้งมื้อ เพื่อให้ร่างกายจัดเตรียมการย่อยได้ง่าย ไม่สับสน นอกจากนี้ยังไม่ควรกินผลไม้ทันทีหลังอาหาร
ถ้าทานมื้อหลักแล้วควรรออย่างน้อย 20 นาที</p>

</body>
</html>

ภาษา HTML

ความรู้เบื้องต้นภาษา HTML

      HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุ     อื่น ๆ ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย เรียกว่า Attribute สำหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผล ของเว็บได้ด้วย HTML เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) จากแม่แบบของภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดยตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย และด้วยประเด็นดังกล่าว ทำให้บริการ www เติบโตขยายตัวอย่างกว้างขวาง

Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ในการระบุรูปแบบคำสั่ง หรือการลงรหัสคำสั่ง HTML ภายในเครื่องหมาย less-than bracket (<) และ greater-than bracket (>) โดยที่ Tag HTML แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

1. Tag เดี่ยว เป็น Tag ที่ไม่ต้องมีการปิดรหัส เช่น <hr>(Tag กำหนดเส้นคั่น), <br> (Tag กำหนดขึ้นบันทัดใหม่) เป็นต้น

2. Tag เปิด/ปิด เป็น Tag ที่ประกอบด้วย Tag เปิด และ Tag ปิด โดย Tag ปิด จะมีเครื่องหมาย slash ( / ) นำหน้าคำสั่งใน Tag นั้น ๆ เช่น <B>……</B>(Tag กำหนดตัวหนา), <a href=URL>…จุด link..</a> (Tag กำหนดการเชื่อมโยงข้อมูล)   เป็นต้น

3. Tag เปิด/ปิด บาง tag ละ tag ปิดได้ เช่น <tr> (Tag กำหนดแถวตาราง), <th> (Tag กำหนดคอลัมภ์ตาราง)

4. คำสั่งใน Tag เขียนด้วยอักษรตัวใหญ่หรือเล็กก็ได้ เช่น <Body> หรือ <BODY> หรือ <body>

ภาษาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์

ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยพื้นฐาน ได้แก่

1. HTML (ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language)
เป็นภาษาที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ มีโครงสร้างประกอบไปด้วย tag และ attribute ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการแสดงผลของข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ     ภาษา HTML นั้นเป็นภาษาประเภท Markup ไม่จัดเป็นภาษาประเภท Programming  สามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่าย

2. CSS (ย่อมาจาก Cascading Style Sheets)
เป็นภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เสริมภาษา HTML ให้สามารถจัดรูปแบบการแสดงผลให้กับเอกสาร HTML ได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น

3. XHTML (ย่อมาจาก Extensible HyperText Markup Language)
เป็นมาตรฐานใหม่ของ HTML คำสั่งต่างๆนั้นก็ยังเหมือนกับ HTML แต่จะมีความเข้มงวดในเรื่องโครงสร้างภาษามากกว่า และมีการตัด tag และ attribute ที่ล้าสมัยออกไป

ก่อนจะลงมือเขียนเว็บเพจ ขอให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาพื้นฐานเหล่านี้ก่อน โดยศึกษาได้จากบทเรียนออนไลน์ของ enjoyday.net
– เรียนรู้ HTML
– เรียนรู้ CSS
– เรียนรู้ XHTML

ถึงแม้ว่าเราจะใช้ Software เว็บไซต์สำเร็จรูป (Web CMS) ในการสร้างเว็บไซต์หรือบล็อก เช่น WordPress,  Joomla ก็ตาม    HTML และ CSS นี้จะเป็นพื้นฐานให้เราแก้ไข code และปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ให้ถูกใจเราได้ค่ะ

นอกจากภาษาพื้นฐาน HTML/XHTML และ CSS  ในข้างต้นที่ไม่ใช่ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมแล้ว  เราอาจจะเคยได้ยินภาษา JavaScript, ASP, ASP.NET, PHP,JSP และอื่นๆ   ภาษาเหล่านี้เป็นภาษา Script ที่นิยมใช้ในการสร้างเว็บเพจค่ะ

ภาษา Script ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ แบ่งได้เป็น

1) Server-Side Script เช่น PHP, ASP, JSP, CGI    เป็นภาษา script ที่ประมวลผลที่ฝั่ง Server แล้วส่งผลลัพธ์ไปแสดงผลที่ฝั่ง Client ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น IE, Firefox

2) Client-Side Script เช่น JavaScript, VBScript, JScript   เป็นภาษา script ที่ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์  ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาการทำงานให้กับเครื่อง Web Server ได้

ในกรณีที่ต้องการให้แอพพลิเคชันทำงานร่วมกันกับแอพพลิเคชันอื่น เช่น ฐานข้อมูล  เราจะต้องใช้ Server-Side Script  เขียนคำสั่งติดต่อกับฐานข้อมูล  โดยผู้ชมเว็บจะไม่สามารถดูคำสั่ง ( Source Code) ของ Server-Side Script เหล่านั้นได้

ต่างจากการเขียนคำสั่งแบบ Client-Side Script  ที่ผู้ชมเว็บสามารถดูคำสั่งที่เขียนด้วย Client-Side Script รวมถึง HTML, CSS  ของหน้าเว็บเพจนั้นได้  ด้วยการคลิกเมาส์ขวาบนหน้าเว็บเพจนั้นๆ และเลือกคำสั่ง View Source หรือ View Page Source ในโปรแกรมเว็บเบราเซอร์

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE