Intel พร้อมเปิดตัวชิปเซต Wi-Fi มาตรฐานใหม่ 802.11ax ในปีนี้

อินเทลประกาศว่าจะสามารถเปิดตัวชิปเซต Wi-Fi รุ่นใหม่ “802.11ax” ได้ภายในปีนี้ ซึ่งมาพร้อมกับความสามารถในการรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น และการกระจายสัญญาณที่ดีกว่าเดิมเมื่อมีอุปกรณ์จำนวนมากเชื่อมต่อในเครือข่าย Hotspots อยู่

Intel พร้อมเปิดตัวชิปเซต Wi-Fi มาตรฐานใหม่ 802.11ax
แต่แม้ว่าอินเทลจะระบุว่าพร้อมส่งมอบชิปดังกล่าวสำหรับ Router และอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ได้ในปีนี้ แต่คงใช้เวลาอีกระยะกว่าที่คนส่วนใหญ่จะได้สัมผัสอินเทอร์เน็ตบนมาตรฐาน Wi-Fi เวอร์ชั่นใหม่นี้

โดยกลุ่ม Wi-Fi Alliance ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่รวมตัวกันเพื่อกำหนดมาตรฐานของ Wi-Fi ระบุกับ The Verge ว่าไม่ได้คาดหวังการเปลี่ยนผ่านไปสู่มาตรฐาน Wi-Fi ใหม่จนกว่าจะถึงปี 2019 สาเหตุก็เพราะการออกใบรับรองสินค้าจะยังไม่เริ่มต้นจนกว่าจะถึงปีหน้า

แม้ว่าบริษัทต่างๆ จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้มาตรฐาน Wi-Fi ใหม่นี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอใบรับรอง (เช่นกรณีของ Asus ที่ออก Router ภายใต้มาตรฐานใหม่แล้ว) แต่บริษัทส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะรอจนกว่ามาตรฐานใหม่จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน การออกใบรับรองจะช่วยยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ Wi-Fi ทุกชนิดจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างที่ควรจะเป็น และกลุ่ม Wi-Fi Alliance ก็ระบุว่าใบรับรองนี้เองจะเป็นจุดตั้งต้นยุคใหม่ของ Wi-Fi ตัวอย่างเช่น การอัพเดทมาตรฐานของ Wi-Fi ครั้งล่าสุด คือ มาตรฐาน 802.11ac ซึ่งมีการออกใบรับรองเมื่อเดือนมิถุนายน 2016 และ Linksys ก็เริ่มส่งมอบ Router ด้วยมาตรฐานใหม่นี้ในเดือนถัดมา และปัจจุบันมาตรฐานนี้กลายเป็นเรื่องสามัญสำหรับ Router ระดับสูงไปแล้ว

แต่อินเทลก็ไม่ใช่ผู้ผลิตเจ้าแรกที่มาถึงจุดนี้ เพราะก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 Qualcomm ก็ได้ประกาศถึงการผลิตชิปด้วยมาตรฐาน 802.11ax ได้มาแล้ว และเมื่อชิป Wi-Fi ของอินเทลได้ถูกนำไปใช้กับ Router ยี่ห้อ Arris ซึ่งก็ถูกใช้โดยบริษัท Comcast อีกทีหนึ่ง ทำให้มันได้รับความนิยมมากขึ้น The Verge ชี้ว่า Intel ไม่ใช่ผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้เหมือนกับผู้ผลิตชิปรายอื่น ดังนั้นการประกาศในครั้งนี้อาจไม่ได้นำไปสู่การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้

และแม้ใบรับรองของมาตรฐานใหม่จะมาถึงในปีหน้า แต่กว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้มาตรฐานนี้ออกสู่ท้องตลาดก็คงใช้เวลาอีกหลายเดือน แม้ว่าเราอาจจะเปลี่ยน Router เพื่อรองรับมาตรฐานใหม่นี้ได้ แต่ชิปดังกล่าวก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า กว่าจะลงไปสู่อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กลง อาทิ แล็ปท็อปและโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นกว่าจะเกิดการเปลี่ยนผ่านจริงๆ ก็คือเมื่อมีการซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแล็ปท็อปใหม่ ซึ่งอาจใช้เวลานาน 2-3 ปีเลยทีเดียว

ที่มา : thaiware

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE