รูปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์


รูปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ โครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure) เป็นแผนผังของการลำดับเนื้อหาหรือการจัดวางตำแหน่งเว็บเพจทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ทราบภายในเว็บไซต์ประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง และมีเว็บเพจหน้าไหนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้นการออหแบบโครงสร้างเว็บไซต์จึงเป็นเรื่องสำคัญเปรียบเสมือนกับการเขียนแบบบ้านก่อนที่จะลงมือสร้าง เพราะจะทำให้มองเห็นห…..อ่านเพิ่มเติม

องค์ประกอบที่ควรมีในเว็บเพจ

หลักการสร้างเว็บไซต์

องค์ประกอบที่ควรมีในเว็บเพจ องค์ประกอบทั่วไป 1. ชื่อของเว็บเพจ (Title) 2. ประวัติและรูปภาพผู้จัดทำ (Profile/Picture) 3. การเชื่อมโยงภายในและภายนอกเว็บ (Links) 4. การแสดงที่อยู่ของเว็บ : URL 5. วัน/เวลาที่สร้างเว็บ (Date/Time) 6. การปรับปรุงครั้งล่าสุด (Update) 7. ผู้จัดทำเว็บ : (created by) 8. การสงวนลิขสิทธิ์ (Copy right) 9. การติดต่อผู้จัดทำเว็บ …..อ่านเพิ่มเติม

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE