การออกแบบโครงสร้างเว็บ

หลักการสร้างเว็บไซต์

การออกแบบโครงสร้างเว็บ การออกแบบโครงสร้างเว็บ สิ่งที่ต้องพิจารณาในการสร้างเว็บเพื่อการศึกษาคือ โครงสร้างหลักของเว็บ เนื่องจากการจัดการข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนมีความแตกต่างกัน กลุ่มผู้เรียนที่แตกต่างและเนื้อหาของเว็บแตกต่างกัน โครงสร้างของเว็บก็จะมีผลต่อการเรียนการสอนเช่นกัน (McCormack and Jones, 1998) โครงสร้างของเว็บโดยพื้นฐานจะมี 2 ลักษณะคือ 1. …..อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์

หลักการสร้างเว็บไซต์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ โฮมเพจ (Homepage) หมายถึง เว็บเพจที่เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ ที่เข้าถึงได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดยการพิมพ์โดเมนเนมหรือยูอาร์แอลซึ่งเป็นที่ติดตั้งของเว็บไซต์ เว็บเพจ (Web page) หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้นโดยในรูปแบบของ HTML หรือโปรแกรมการสร้างเว็บโดยเฉพาะ จะแสดงผลได้เฉพาะโปรแกรมบราวเซอร์ และต้องติดตั้งในเว็…..อ่านเพิ่มเติม

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE