4 เคล็ดลับสร้าง Landing Page ให้สมบูรณ์แบบ

เคล็ดลับสร้าง Landing Page
Landing Page คือหน้าเว็บไซต์ที่จะปรากฎต่อหน้าลูกค้าที่คลิกโฆษณาจากเว็บไซต์ทั่วโลก ดังนั้นการสร้าง Landing Page ที่สมบูรณ์แบบจึงต้องอาศัยเคล็ดลับที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ

เคล็ดลับเหล่านี้รวบรวมจาก British Design Experts ที่ดึงข้อมูลและคำแนะนำในการออกแบบหน้าเพจ (Landing Page) โดยเปรียบเทียบการทำ Landing Page ว่าเหมือนกับการทำ “อาหาร” ซึ่งต้องอาศัยส่วนผสมและเคล็ดลับมากมาย เพื่อทำให้หน้าเพจออกมามีคุณภาพและมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด

การออกแบบหน้าเพจให้มีประสิทธิภาพและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐาน อย่างเช่น การพาดหัว (Headline), รูปภาพ และเนื้อหาในการนำเสนอที่มีคุณภาพและมีความน่าสนใจแล้ว ยังต้องอาศัยเคล็ดลับสำคัญอีก 4 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย

การใช้อารมณ์กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค
ในทางการตลาด “อารมณ์” นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผู้บริโภค ซึ่งก็สอดคล้องกับการทำโฆษณาที่ระบุว่า การกระตุ้นผู้บริโภคด้วยการใช้อารมณ์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าใช้เหตุผลถึง 2 เท่าตัว โดยประเภทของอารมณ์ที่สามารถกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคนั้น มีอยู่หลายประเภท เช่น อารมณ์กลัว (กลัวล้าสมัย) หรืออยากเป็นผู้นำ (เป็นคนแรกที่ใช้สินค้าชนิดนั้น)

ปัจจัยสำคัญในการเลือกประเภทของอารมณ์นั้น ต้องคำนึงถึงจุดขายของสินค้าและจุดประสงค์ในการนำเสนอเป็นหลัก นอกจากนี้แบรนด์ควรมีการทดสอบว่า อารมณ์ประเภทไหนที่สามารถดึงดูดและกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด เพื่อที่จะนำมาใช้ในการนำเสนอได้อย่างตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพ

ใช้คำว่า You, Free, Now และ Because ในการนำเสนอบนหน้าเพจ
ผลการสำรวจพบว่า คำทั้ง 4 ซึ่งประกอบด้วยคำว่า You, Free, Now และ Because เป็นคำที่มีอิทธิพลสูงสุดในการสื่อความหมายถึงผู้บริโภค ซึ่งช่วยในการโน้มน้าวและกระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น

ออกแบบหน้าเพจให้มีความน่าเชื่อถือ
ในการออกแบบเว็บไซต์ “ความน่าเชื่อถือ” นับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่นอกจากจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยเช่นกัน โดยหลักฐานสำคัญ 4 อย่างที่ช่วยให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ Security Certificate, โลโก้ของพันธมิตร (Partner Logo), หลักฐานทางสังคม (Social Proof) และหนังสือรับรอง (Testimonial)

เว็บไซต์มีรูปแบบการใช้งานที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
สิ่งสำคัญในการออกแบบหน้าเพจ คือ ควรมีรูปแบบการใช้งานที่เรียบง่าย สะดวก และไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะหากต้องการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค (Call to action) ควรเลือกรูปแบบการใช้งานแค่เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนของผู้ใช้งาน โดยผลการสำรวจพบว่า การเลือกรูปแบบในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคแค่เพียงช่องทางเดียว สามารถสร้าง Conversion ได้สูงที่สุด

หรือหากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ก็สามารถเพิ่มทางเลือกในกรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่พร้อมที่จะลงทะเบียนในครั้งแรก โดยการใช้การติดตาม (Follow) บนโซเชียลมีเดียหรือการลงทะเบียนเพื่อขอรับข่าวสารจากเว็บไซต์ได้เช่นกัน

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE