โปรแกรมเมอร์ คือใคร ไปรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นที่นี่

ในวันที่โลกกำลังเติบโตไปด้วยวิวัฒนาการการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีชนิดที่ว่าเปลี่ยนกันไปไววินาทีต่อวินาที สิ่งเดียวที่ช่วยให้เราติดตาม และเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างได้ทันท่วงที

gclubclick.com ก็คงหนีไม่พ้น Internet และ Social Network ต่างๆ

 

ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ ทำให้ทุกอย่างที่เราสนใจตอนนี้นับว่าจะถูกเรียกให้เป็นโปรแกรมไปซะทั้งหมดก็คงไม่ผิดนัก ซึ่งกว่าเจ้าโปรแกรมต่างๆ จะออกมาให้เราได้ใช้งานกันอย่างสะดวกสบายแบบนี้ ต้องผ่านผู้อยู่เบื้องหลังมากฝีมือหรือที่เรียกกันว่า Programmer

โปรแกรมเมอร์ คืออะไร
โปรแกรมเมอร์ ก็คือ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถสร้าง พัฒนา และแก้ไขปัญหา รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้ได้โปรแกรม หรือ Application ต่างๆ เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยทำงานผ่านการเขียน Code ด้วยภาษาเฉพาะที่เรียกกันในวงการว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ อย่างเช่น PHP, ASP.NET, Java, C, C++ และ อีกมากมาย
1. System Programmer
ถึงแม้ว่าโปรแกรมเมอร์ในภาพรวมจะคือคนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่เมื่อแบ่งออกให้ชัดเจนมากขึ้นโปรแกรมเมอร์ก็มีแบ่งสายตามลักษณะงานเช่นเดียวกัน อย่าง System Programmer จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบปฏิบัติการต่างๆ (OS : Operation System) เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบได้ โดยทำงานด้วยภาษา C, C++ หรือ Assembly เพื่อใช้ในการจัดการกับโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีความรู้ในเรื่องฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์

2. Application Programmer
เป็นผู้เขียน และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เฉพาะอย่าง เพื่อการใช้งานในด้านต่างๆ อย่างเช่น โปรแกรมที่ใช้วัดผลในองค์กร, โปรแกรมระบบบุคลากร หรือโปรแกรมด้านบัญชี ซึ่งทำขึ้นเพื่อจัดระเบียบ และพัฒนาในแต่ละของบริษัท
3. Web Programmer
ก็คือนักเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษา VB, PHP, Java, C# และ ASP เป็นต้น โดยทำงานร่วมกับ Web Developer และ Web Disigner เพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์ ออกมาตรงตามความต้องการ และตอบสนองได้อย่างที่ต้องการ

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE