เว็บโฮสติ้ง คืออะไร

   เว็บโฮสติ้งคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บไฟล์ของเว็บไซต์เราไว้ และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้คนสามารถเข้าชมเว็บไซต์เราได้ตลอดเวลา   ค่าใช้จ่ายในการเช่าเว็บโฮสติ้งสำหรับเว็บไซต์ทั่วไปจะอยู่ที่ 200 – 500 บาทต่อเดือน โฮสติ้งที่ราคาถูกกว่านี้ก็มี แต่ก็ต้องทำใจเรื่องประสิทธิภาพ (เว็บอาจช้าและล่มบ่อย)  แต่บริษัทโฮสติ้งส่วนมากจะมีตัวเลือกให้เราชำระแบบรวบยอดเพื่อแลกกับส่วนลด (เช่นชำระทีเดียว 12 เดือน, 24 เดือน, ฯลฯ) ถ้าคุณเลือกชำระแบบนี้ ค่าเช่าต่อเดือนก็จะถูกลงมาก

 

 

ซื้อเว็บโฮสติ้งแล้วจะได้อะไร
   หลังจากจ่ายเงินซื้อโฮสติ้ง ผู้ให้บริการจะส่งหน้าเว็บ cPanel มาให้เรา cPanel (control panel) คือหน้าเว็บหน้าตาแบบรูปข้างล่าง เอาไว้ใช้จัดการเว็บไซต์ของเรา

เราใช้ cPanel ทำสิ่งเหล่านี้ได้
• ติดตั้ง WordPress
• แบ็คอัพเว็บไซต์ (ดาวน์โหลดไฟล์เว็บไซต์มาที่เครื่องเรา)
• สร้างอีเมล์ภายใต้เว็บไซต์ของเราเอง (เช่น [email protected])
• สร้าง add-on domains (สร้างเว็บไซต์หลายๆ เว็บ ในโฮสติ้งเดียวกัน)

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE