ภาษา XML

XML คืออะไร ? : เริ่มกันที่ว่า XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล ถ้าเปรียบเทียบกับภาษา HTML จะแตกต่างกันที่ HTML ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงผลอย่างเดียวเท่านั้น เช่นให้แสดงผลตัวเล็ก ตัวหนา ตัวเอียง เหมือนที่คุณเคยเห็นในเวบเพจทั้วไป แต่ภาษา XML นั้นถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูล โดยทั้งข้อมูลและโครงสร้างของข้อมูลนั้นๆไว้ด้วยกัน ส่วนการแสดงผลก็จะใช้ภาษาเฉพาะซึ่งก็คือ XSL (Extensible Stylesheet Language)

โครงสร้างของภาษา XML เป็นอย่างไร ?

ภาษา XML มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยแท็ก(Tag)เปิด และแท็กปิด เช่นเดียวกับภาษา HTML แต่ภาษา XML คุณสามารถสร้างแท็กรวมทั้งกำหนดโครงสร้างของข้อมูลได้เอง ซึ่งความสามารถตรงนี้ตัวภาษา HTML ทำไม่ได้เพราะภาษา HTML ถูกกำหนดแท็กตายตัวโดย W3C

โลกของเทคโนโลยีมีแพลตฟอร์มมากมาย หลากหลายภาษา แต่ละภาษาก็จะคุยกันด้วยสำนวนของมันเอง ในงานที่ต้องใช้แพลตฟอร์มหลากหลาย จะมีปัญหาก็คือมันจะทำงานร่วมกันอย่างไร? จะส่งข้อมูลอย่างไร ? เช่นถ้าจะเขียน ASP.net ให้คุยกับ JSP(Java) หรือภาษาอื่น ๆ ต้องทำอย่างไร ? XML จึงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ มันจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเก็บข้อมูล โดยที่ ASP.net , JSP(Java) หรือภาษาอื่นๆ ต้องสามารถเข้าใจภาษา XML เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
ขอยกตัวอย่างให้เห็นชัด ๆ ASP.net ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ JSP เราก็เขียน ASP.net ให้สร้างไฟล์ XML พร้อมทั้งใส่โครงสร้างและข้อมูลตามที่เราต้องการ จากนั้นเราก็เขียน JSP ให้มาอ่านไฟล์ XML นั้นๆแค่นี้ ASP.net ก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ JSP ได้แล้ว

 

การสร้างเว็บไซต์

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE