ภาษา XHTML

XHTML ย่อมาจากคำว่า Extensible Hyper Text Markup Language คือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Markup Language ที่รวมเอาภาษา HTML และภาษา XML เข้าไว้ด้วยกัน และได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของ HTML ประโยชน์ของมันคือการสร้างเว็บไซต์เพื่อการส่งข้อมูลทั่วๆ ไป และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างแท็ก (Tag) ใหม่ๆ ได้อีกด้วย โดยที่เรากำหนดได้ด้วยว่าจะให้แท็กเหล่านั้นแสดงผลอย่างไร ทั้งยังรองรับภาษาอื่นๆ ที่ใช้ XML เป็นฐาน เช่น SVG, MathML, chemML, SMIL และในภาษา XHTML คำสั่งต่างๆ นั้นก็ยังเหมือนกับ HTML แต่จะมีความเข้มงวดในเรื่องโครงสร้างทางภาษามากกว่า และมีการตัด Tag และ Attribute ที่ล้าสมัยออกไป

เนื่องมาจากข้อเสียของ HTML ที่เมื่อแสดงผลผ่านบราวเซอร์ที่ต่างกัน เช่น Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera, Chrome และอื่นๆ ก็จะได้ผลที่แตกต่างกัน ที่เราเสียแรงออกแบบเว็บไซต์มาอย่างดี อาจดูสวยงามถูกต้องใน Firefox แต่อาจจะมีอาการผิดเพี้ยนไปเมื่อเปิดดูด้วย Chrome ดังนั้น จึงได้มีการนำภาษา XHTML มาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดย XHTML เป็นผลจากการนำภาษา HTML 4.0 มาปรับปรุงใหม่ให้สามารถใช้กับแอพพลิเคชันต่างๆ ให้ได้มากขึ้น เป็นการเปลี่ยนกรอบของ HTML ให้เป็น XML สมาคมเวิล์ดไวด์เว็บ (World Wide Web Consortium หรือ W3C) จึงประกาศรับรองคุณสมบัติ XHTML เพื่อช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงบนเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไป แต่สามารถขยายการใช้งานออกไปได้กว้างขึ้น โดยเฉพาะบนอุปกรณ์ไร้สายได้ด้วย ดังนั้น ต่อไปไม่ว่าจะแสดงเว็บเพจของเราในบราวเซอร์ค่ายใด ก็สามารถแสดงผลได้เหมือนกันอย่างถูกต้อง

browsers

สรุปก็คือภาษา XHTML เป็นภาษาที่ถูกกำหนดโดย W3C ให้เป็นภาษามาตรฐานใหม่ที่จะใช้ในการสร้างเว็บไซต์ต่อไปในอนาคต เว็บบราวเซอร์ของทุกค่ายจะสามารถรองรับการใช้งานภาษา XHTML ได้ และในอนาคตปัญหาการแสดงผลที่ไม่เหมือนกันในเว็บบราวเซอร์ที่ต่างกันก็จะหมดไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดี และสำคัญสำหรับนักพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ ที่จะเริ่มเรียนรู้ และสร้างเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน

การสร้างเว็บไซต์

http://nomerlot.com/

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE