นักพัฒนาเว็บ / โปรแกรมเมอร์

วิสัยทัศน์ของเรา เรากำลังมุ่งสู่ตลาดรถยนต์ใหม่ที่ผู้ซื้อรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายและแบรนด์รถยนต์ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถทำธุรกิจร่วมกันได้ง่ายขึ้น

gclubcasino.casino และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นความโปร่งใสและความเร็วที่สามารถทำได้ในยุคดิจิทัล

ที่ทำงานของเรา

คุณจะได้ร่วมงานกับทีมต่างประเทศ เรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนุกและรวดเร็วและตอบสนองต่อการทำงานที่มีทั้งความคาดหวังและผลตอบแทนที่ได้รับอย่างหนัก

บทบาทและความรับผิดชอบ:

รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเว็บไซต์
การทดสอบสมรรถนะการจัดการข้อบกพร่องคุณภาพซอฟต์แวร์
ศึกษาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อน
ร่วมให้ข้อมูล (เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการให้บริการโดยรวม
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของเว็บไซต์
คุณสมบัติที่จำเป็น:

ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ ใน PHP
มีประสบการณ์ใน WordPress และ PWA
ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์
พบกับ Amazon Web Services
มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
เรียนรู้ได้รวดเร็วและเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม
ความสามารถในการจัดการงานหลายรายการและกำหนดเวลาที่ จำกัด

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE