จัดการสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายๆ

ตัวเชื่อมต่อ – สันธานเครื่องหมายวรรคตอนและวลีการนำส่ง – ช่วยให้ผู้อ่านสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยการสร้างความสมดุลและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนของประโยค ตัวเชื่อมต่อกำลังทำงานเหมือนกับคำกริยาวัตถุการปรับเปลี่ยนและหลาย ๆ เรื่อง
ต่อไปนี้คือสี่การเชื่อมต่อที่ผิดปกติซึ่งจะสร้างกระแสข้อมูลให้กับผู้อ่านของคุณได้ง่ายขึ้น:
1. โครงสร้างแบบขนาน โครงสร้างด้านข้างนี้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนร่วมหลายชิ้น “สำหรับเวนดี้เย็บ” gclub  เงาของเขากลับมา “เพื่อเธอจะกลับมา” เพื่อ Never Never Land กับเขาเพื่อดูแล Lost Boys และ “สำหรับพวกเขาที่จะจากไป” ก่อนที่พ่อแม่ของเธอจะกลับมา
2. เริ่มต้นประโยคด้วยการรวมกัน วิธีหนึ่งในการแบ่งประโยคที่ยาวหรือหลายประโยคที่เป็นอิสระคือการทำให้แต่ละประโยคเป็นประโยคที่เป็นอิสระ และ แต่และหรือสามคำสันธานทั่วไปที่ใช้บ่อยๆ ทำให้สั้นลงประโยคสร้างระดับการสนทนาและช่วยให้ผู้อ่านก้าวไปข้างหน้า

3. การสร้างซีรีส์โดยไม่มีส่วนร่วม การใช้เครื่องหมายวรรคตอนมักใช้เครื่องหมายจุลภาค แต่ไม่ จำกัด เฉพาะคำเหล่านั้นแทนที่จะเป็นคำที่แยกออกจากกันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ในใจของผู้อ่าน จะช่วยให้พวกเขา “รู้สึก” ถึง “บางอย่างมากขึ้น” และเติมคำในคำพูดของตนเองอย่างถี่ถ้วน ชุดช่วยให้ผู้อ่านสามารถแยกแยะความแตกต่างได้มากกว่าความสัมพันธ์ที่เข้าร่วม ตัวอย่าง: ทิงเกอร์เบลล์โกรธไม่ชอบเวนดี้บินไปทั่วห้องอย่างบ้าคลั่ง บรรณาธิการหลายครั้งต้องการที่จะเพิ่มร่วม – และ, แต่หรือหรือ – ไปที่ชุดสุดท้าย เมื่อในความเป็นจริงแล้วจะไม่มีการเพิ่มเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นไปได้ ถามตัวเองว่า “ฉันต้องการสร้างความรู้สึกนี้หรือยืนกรานกับผู้อ่านมากขึ้นหรือไม่”
4. การจัดเรียงซีรี่ส์ตามลำดับความยาว – ตั้งแต่สั้นจนถึงยาว จัดเรียงชุดคำศัพท์จากสั้นไปยาวและจากสารประกอบ / ซับซ้อนแบบง่ายๆทำให้กระบวนการเข้าใจง่ายขึ้น และถ้าคุณสามารถเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรได้จะเป็นการขยายการไหล นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนพยายามจดจำและชะลอตัวลงเมื่ออ่านชุดข้อมูลประเภทนี้
ในตัวอย่างแรกการก่อสร้างแบบขนานรายการนี้เป็นข้อยกเว้น ส่วนที่ซับซ้อนอยู่ตรงกลางเนื่องจากเหตุการณ์ตามลำดับเหตุการณ์
ในย่อหน้าแรก “คำกริยาวัตถุการปรับเปลี่ยนและหลายวิชา” จะปรากฏในช่วงสั้น ๆ และยาวและสร้างกระแสการอ่านได้ง่ายขึ้น ถ้าคุณอ่านประโยคด้วยวิธีนี้: “ตัวเชื่อมต่อกำลังทำงานเหมือนกับตัวปรับเปลี่ยนหลายวิชากริยาและวัตถุ” ใจของคุณหยุดและไป หลายครั้งทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนหรือแม้แต่ออกไป
การเขียนเว็บแตกต่างจากการเขียนด้วยกระดาษเนื่องจากวิธีการอ่าน คนสแกนสิ่งที่พวกเขาอ่าน นี่คือคนไม่กะพริบตาและเข้าหาเน็ตด้วยชุดข้อมูลที่เกินความคิด นอกจากนี้นี่คือเหตุผลที่มีกฎโครงสร้างที่ต่างกัน การใช้ตัวเชื่อมต่อเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเดียวที่คุณต้องการในการเขียนของคุณสำหรับเวิลด์ไวด์เว็บ

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE