การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วย link

การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วย link
เว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยไฟล์(เว็บเพจ)มากมาย ประกอบกันเหมือนเป็นหนังสือหนึ่งเล่มที่ประกอบด้วยหน้ากระดาษมากมายหลายแผ่น เว็บไซต์ก็ใช่เดียวกันถ้าเรามีข้อมูลมากขึ้นเราก็จำเป็นจะต้องแบ่งหน้าเพื่อความสะดวกในการอ่าน เช่นเดียวกับหนังสือ

โดยที่การแบ่งหน้าของหนังสือนั้นใช้สารบัญบอกเลขหน้าที่เก็บข้อความนั้นไว้ แต่การทำเว็บไซต์ของเราจะใช้ link เป็นตัวแทนที่ใช้ในการเปิดไปยังหน้าต่างๆ ซึ่งในบทนี้เราจะลองสร้าง link ดู

ให้เราสร้างไฟล์มา 3 ไฟล์มีชื่อและ source code ดังนี้

1. index.html เป็นไฟล์ที่เทียบได้กับสารบัญของเว็บไซต์ของเรา ซึ่ง source code มีดังนี้
การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วย link

2. page1.html เป็นไฟล์ที่เทียบได้กับ หน้าที่ 1 ของหนังสือ
การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วย link

3. page2.html เป็นไฟล์ที่เทียบได้กับ หน้าที่ 2 ของหนังสือ
การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วย link

ให้เราลอง เปิดไฟล์ดูจะเห็นดังรูปด้านล่าง

การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วย link

จะเห็นได้ว่าไฟล์(เว็บเพจ)ของเรานั้นเชื่อมโยงกันหมด ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำเว็บไซต์ ให้คุณลองจินตนาการว่ากำลังอ่านหนังสือที่ไม่มีเลขบอกหน้าเลยสักหน้าคงลำบากไม่น้อยเมื่อคุณจะกลับมาอ่านหน้าเดิมอีกครั้งหรือต้องการอ่านเนื้อหาที่อยากรู้ก็ไม่สามารถเปิดหน้านั้นได้

ซึ่งในส่วนของเว็บไซต์นั้นเลวร้ายกว่ากว่าในหนังสือมาก เพราะคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเว็บไซต์นั้นประกอบด้วยไฟล์กี่ไฟล์ หรือมีกี่หน้าซึ่งจะเป็นสิ่งที่ลำบากแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรามาก

เราจะเห็นได้ว่ามี source code เพิ่มขึ้นมาคือ
การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วย linkขอบคุณข้อมูล : www.hellomyweb.com

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE