การวางแผนเว็บไซต์

การวางแผนเว็บไซต์
การวางแผนเว็บไซต์
ก่อนที่คุณจะสร้างเว็บไซต์ ให้ใช้เวลาในการวิเคราะห์ วางแผน และออกแบบทั้งระบบที่สนับสนุนเว็บไซต์ คุณต้องวางแผน ไม่เฉพาะเว็บไซต์ แต่ต้องวางแผนระบบเนื้อหาเว็บที่จัดการเว็บไซต์ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับระบบ คุณยังต้องกำหนดบทบาท และผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างเว็บไซต์และการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน ล่วงหน้าอีกด้วย

 • วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
 • สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ การนำส่งได้ และขอบเขตของระบบเนื้อหาเว็บ นิยามเว็บไซต์ของคุณ จะแสดง “อะไร ทำไม และใคร” ของโปรเจ็กต์ และสามารถใช้ตลอดอายุการใช้งาน เว็บไซต์ของคุณ

 • การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล
 • บทบาทเหล่านี้เป็นตัวอย่างของประเภทของงานที่ดำเนินการ โดยบุคคลที่สร้างและจัดการเว็บไซต์ บุคคลคนเดียวสามารถ มีหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทที่แสดงในส่วนนี้ บทบาทที่คุณใช้ในองค์กรของคุณเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ของคุณ จะถูกกำหนดโดยขนาดและความซับซ้อนของระบบที่จะถูกปรับใช้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้บทบาทต่อไปนี้ทั้งหมดสำหรับทุกเว็บไซต์ แต่ บทบาทเหล่านี้ต้องถูกพิจารณาระหว่างการปรับใช้ระบบใดๆ

 • วางแผนไซต์ของคุณด้วยเอกสารการวิเคราะห์
 • เอกสารการวิเคราะห์นี้ใช้เพื่อบันทึกข้อมูล ที่รวบรวมจากผู้ถือหุ้น ซึ่งอธิบายการออกแบบของ เว็บไซต์ เนื้อหา และคุณลักษณะ

 • วิธิออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบโดยใช้ HTML
 • ก่อนที่คุณสร้างเอกสารการออกแบบสำหรับระบบเนื้อหาเว็บของคุณ จะมีประโยชน์ที่จะสร้างต้นแบบของไซต์ของคุณโดยใช้ HTML ต้นแบบจะอิงตามเค้าร่างที่กำหนดไว้ใน แผนโปรเจ็กต์ของคุณ และข้อมูลที่รวมรวมไว้ในเอกสารการวิเคราะห์ของคุณ โครงสร้างไซต์ การออกแบบ และโค้ด HTML ที่คุณพัฒนาขึ้นสำหรับต้นแบบของคุณ สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับไอเท็มจำนวนมากที่กำหนดไว้ใน เอกสารการออกแบบของคุณ

 • เอกสารการออกแบบ
 • เมื่อคุณกำหนดโปรเจ็กต์ และสร้างเอกสารการวิเคราะห์ จากนั้น คุณกำหนดข้อกำหนดของระบบเนื้อหาเว็บของคุณ ในเอกสารการออกแบบ เอกสารการออกแบบแสดงชนิดของเนื้อหาที่จำเป็น สำหรับไซต์ของคุณ วิธีสร้าง วิธีเขียนเนื้อหา และลักษณะของเว็บไซต์สุดท้าย

 • โรดแม็พในการสร้างระบบเนื้อหาเว็บ
 • เมื่อต้องการสร้างระบบเนื้อหาเว็บคุณต้องปรับใช้ฮาร์ดแวร์ กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ออกแบบระบบการเขียน กำหนดค่าสภาวะแวดล้อม การนำส่ง และเปิดใช้งานการรวม ดูภาพรวมของขั้นตอนที่จำเป็น สำหรับสร้างระบบเนื้อหาเว็บของคุณ โปรดนึกถึงเอกสารการวิเคราะห์ และการออกแบบ ที่พัฒนาขึ้นระหว่างขั้นตอนการวางแผนของโปรเจ็กต์ ขณะคุณตรวจทานโร้ดแม็พ

  Follow by Email
  Facebook
  GOOGLE
  TWITTER
  YOUTUBE